Ubezpieczenie oc zawodowe online dating

Naszą intencją jest zapewnienie ratownikom najlepszej możliwej ochrony ubezpieczeniowej poprzez negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń dostępnych na rynku.

Witamy na elektronicznej platformie obsługującej zakup polis ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz NNW dla Ratowników i/lub Dyspozytorów Medycznych w STU Ergo Hestia SA.

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości.

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa.

Ochroną mogą być objęte osoby fizyczne albo prawne posiadające, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisane do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Leave a Reply